KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Kontakttālrunis: +371 67223687

E-pasts:    info@bangbangshop.lv

 

SIA “RB Projekts”
Reģistrācijas Nr. LV 40003537480
Juridiskā adrese: Mazā Muzeja iela 1, Rīga, LV-1050
Biroja adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga LV-1001   
E-pasts:    info@bangbangshop.lv

Bankas rekvizīti
AS Swedbank
Kods HABALV22
Konts: LV21HABA0551011062489